Skip to content

Bantuan

Semakan Status E-Kasih 2023

Semakan status e-Kasih 2023, Sistem eKasih ialah satu sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan.

Bantuan RM500 KWSP

Bantuan RM500 KWSP ini akan dikreditkan ke Akaun 1 KWSP pencarum yang berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang daripada RM10,000.

Tebus Kredit Percuma RM200

Tebus Kredit Percuma RM200 telah boleh dilakukan oleh pengguna yang layak, berikut merupakan informasi mengenai e-dompet yang diagihkan.