Skip to content

Info

SOP Pengembara Ke Malaysia

  • Info

Bermula 1 April 2022, sempadan Malaysia akan di buka, para pengembara wajib untuk mengikuti prosedur yang di tetapkan.

Program Bantuan e-Pemula Untuk Belia

Program e-Pemula bakal di lancarkan untuk golongan belia berumur 18 hingga 20 tahun. Ia adalah bantuan RM150 dan skim transaksi tanpa tunai khas untuk kategori belia tersebut.

Fasa Endemik Ketika Di Masjid

  • Info

Amalkan semua ingatan tentang langkah-langkah kesihatan yang telah di keluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.