Skip to content

Dapatkan Bantuan RM10000 Pembelian Motosikal

Bantuan RM10000 Pembelian Motosikal

Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 adalah sebuah skim pembiayaan di bawah Belanjawan 2024 yang disediakan oleh TEKUN Nasional iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP).

Melaluinya, usahawan perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal seperti Rider Foodpanda, Grab Food, Lalamove dan lain-lain boleh memohon pembiayaan di bawah skim ini untuk membeli motosikal; baik pulih motosikal atau modal pusingan.

Kadar pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut:

 • RM1,000 – RM5,000: Bagi baik pulih motosikal dan modal pusingan;
 • RM1,000 – RM10,000: Bagi pembelian motosikal.

Syarat-syarat Kelayakan

Syarat – syarat Kelayakan Asas:

 • Bumiputera dan Warganegara Malaysia;
 • Berumur 18 – 65 tahun (tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun);
 • Pemohon bukan seorang muflis;
 • Syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warganegara Malaysia;
 • Mempunyai Lesen/Permit/Daftar Perniagaan (SSM)/Sijil Perakuan Amalan (Program Profesional Muda) yang sah dan masih belum tamat tempoh. Untuk informal, pengesahan menjalankan perniagaan daripada Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Parlimen (MPUKP)/Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)/Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) Penghulu/Ketua Kaum (Sabah & Sarawak) atau kupon/permit perniagaan oleh Jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu;
 • Mempunyai tempat/lokasi perniagaan yang khusus/berniaga secara bergerak (mobile)/atas talian (online);
 • Terlibat secara langsung/separuh masa dalam perniagaan;
 • Satu pembiayaan bagi satu isi rumah (kecuali perniagaan yang berasingan dan daftar perniagaan yang berlainan) (kecuali Program Profesional Muda);
 • Had modal berbayar tidak melebihi RM300,000 (kecuali Program Profesional Muda dan Kontrak-i; RM500,000);
 • Bagi pembelian kenderaan komersial/jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan komersial/jentera berat (tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon);
 • Bagi pemilikan Perkongsian, pemohon perlu mendapat surat kebenaran rakan kongsi untuk permohonan pembiayaan;
 • Bagi pemilikan Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) wajib menyediakan Resolusi Syarikat mengikut format yang disediakan;
 • Aktiviti utama perniagaan usahawan mestilah patuh Syariah

Syarat-syarat Kelayakan Tambahan:

 • Mempunyai lesen memandu B1/B2 yang sah;
 • Mempunyai pelantikan yang sah daripada syarikat e-hailing yang berdaftar;
 • Mempunyai motosikal sendiri yang berdaftar dan sah – bagi permohonan baik pulih motosikal dan modal pusingan;
 • Mengemukakan dokumen asal sebutharga pembelian motosikal daripada pembekal yang sah – bagi permohonan membeli motosikal
 • Pembiayaan yang diluluskan bagi tujuan pembelian motosikal, Borang Pengesahan Pembelian Motosikal perlulah diisi oleh penerima biaya setelah membuat pembelian motosikal seperti sebut harga (quotation) yang dikemukakan semasa permohonan sebagai bukti pembelian;
 • Penerima biaya Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur 4.0 wajib membuat bayaran balik menggunakan kaedah berikut: Aplikasi elektronik – Direct Debit e-Mandate yang mempunyai akses perbankan internet (online banking), atau Cek tarikh tertunda.

Cara Dapatkan Bantuan RM10000

Bagi yang berminat, permohonan skim pembiayaan ini boleh dibuat di Pejabat Cawangan TEKUN Nasional terdekat. Dimaklumkan bahawa TEKUN Nasional tidak melantik sebarang ejen atau wakil untuk menguruskan permohonan pembiayaan ini.

 • Permohonan hanya boleh dilakukan melalui Pejabat Cawangan TEKUN (Over the Counter) yang berdekatan dengan premis perniagaan pemohon atau tertakluk kepada perubahan semasa
 • Muat turun borang permohonan pembiayaan
 • Peserta boleh merujuk atau hadir ke Pejabat Cawangan TEKUN yang berdekatan untuk mendapatkan penerangan lanjut. 
 • Pemohon hanya perlu mengemukakan Borang Permohonan Pembiayaan dan dokumen tambahan (jika berkenaan) seperti berikut: 
 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan) (depan dan belakang) 
 2. Lesen/Permit daripada PBT atau Daftar Perniagaan (SSM) Atau Pengesahan menjalankan perniagaan daripada Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Parlimen (MPUKP)/Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)/Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) Penghulu/Ketua Kaum (Sabah & Sarawak) atau kupon/permit perniagaan oleh Jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu 
 3. Gambar perniagaan pemohon yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan 
 4. Salinan 3 bulan transaksi terkini Penyata Bank akaun Simpanan/akaun Semasa yang mengandungi nama/syarikat pemohon, nama bank dan nombor akaun bank 
 5. Dokumen Pengesahan/Perakuan Bekas Penjawat Keselamatan 
 • Dokumen tambahan: 
 1. Skim ini adalah mengikut senarai dokumen yang diperlukan dan dokumen tambahan (jika berkenaan) 
 2. Salinan dokumen pelantikan yang sah daripada syarikat e-hailing yang berdaftar / ID e-hailing 
 3. Dokumen asal sebutharga pembelian motosikal daripada pembekal yang sah – bagi permohonan membeli motosikal 
 4. Tiga (3) bulan penyata e-hailing terkini

Untuk maklumat lanjut, lengkap dan terperinci berkenaan skim pembiayaan ini, ia boleh dirujuk – DI SINI.

PENAFIAN

Pihak Mynewskini bukanlah dari mana-mana agensi kerajaan dan tidak ada kaitan dengan agensi kerajaan.
Pihak Mynewskini hanya berkongsi maklumat kepada pembaca dan pencari informasi yang berkaitan dengan bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan.
Harap maklum. Terima Kasih.